DUURZAAMHEID BIJ PURA

DUURZAAMHEIDS EN MVO ATTEST ADCGROEP

(01-11-2018) AdcGroep os de verzamelnaam voor de cateringlabels: PURA Catering, LaVie CateringHangar01 & FairFoodCompany.

ALGEMEEN

AdcGroep heeft sinds 2010 duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen op haar agenda staan. Het slagen van deze agendapunten bereiken we door ons continu bewust te zijn van onze ecologische footprint, constant te zoeken naar duurzame oplossingen en deze toe te passen waar mogelijk.

LOGISTIEKE MIDDELEN

Het logistieke proces van een cateraar is medebepalend voor onze performance. Vanuit een duurzaamheidoogpunt, is gekozen voor efficiënte, zuinige voertuigen met een laag brandstof verbruik. We rijden zoveel als mogelijk met volle voertuigen en vrachtwagens, daarnaast proberen het aantal transportbewegingen zo beperkt mogelijk te houden. We plannen onze logistieke bewegingen buiten de spits en treden in overleg met een cliënt als er efficiëntie te behalen is. Succesvol ingezet is het maken van minder transportbewegingen door reductie van de leverdagen en bereiden van additionele dienstverlening op locatie. Er is gekeken naar elektrisch transport dat is voor nu nog geen reële optie. (kpi: gemiddeld brandstofverbruik 1/7.7<1/12,8) (kpi: beladingsgraad 60%>80%)

RE-USE IS REDUCE

Bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen en inventaris wordt second hand in overweging genomen. Er zijn platforms waar vraag en aanbod samen worden gebracht. Als de kwaliteit en levensduur van het aanbod in overeenstemming is met de vraag is second hand een overweging.

GOED WERKGEVERSCHAP

Goed werkgeverschap is een verplichting en een manier om goed personeel voor een bedrijf te laten kiezen. Binnen AdcGroep hebben we een vertrouwenspersoon, hebben vrouwen en mannen dezelfde beloning en dezelfde carrièrekansen. Er is een fitnessprogramma en onze personeelsvereniging is erg actief en wordt vanuit de onderneming ondersteund. (kpi: lidmaatschap PV 79%>90%) (kpi: vrouwen | mannen 50%<50%)

SOCIAL RETURN

Social Return is een belangrijk onderdeel van het MVO beleid. Sinds jaar en dag creëren wij werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen lichte keukenwerkzaamheden, controle op inkomende goederen of klein pandonderhoud zijn. Wij zijn betrokken en/of lid van verschillende maatschappelijke organisaties zoals: Vincent van Gogh Instituut, Onderwijsgroep Buitengewoon, ION, Werk Bedrijf Regio Nijmegen en JoGG. Er zijn samenwerkingsverbanden met opleidingen en we bieden permanent plaats aan 4 tot 7 stagiairs. (kpi: Sroi 3%>6%)

PRODUCTEN EN LOKAAL

Het assortiment van AdcGroep bestaat voor een deel uit producten met een mileukeurmerk zoals Fairtrade/Max Havelaar, daarnaast maken wij gebruik van biologische ingrediënten met het EKO-keurmerk. Er wordt enkel MSC vis ingekocht en vegetarische suggesties zijn niet op verzoek maar worden acties aangeboden. Begin 2017 is automatiseringtraject gestart om o.a. de inkoop te bundelen en de vraag naar bepaalde producten eerder inzichtelijk hebben.
(kpi: lokaal gekocht 14%>27%) (kpi: vegetarische 9%>20%) (kpi: keurmerk/duurzaam 31%>65%)

WASTE REDUCTIE

Onderdeel van het lopende automatiseringstraject is het tegengaan van voedselverspilling. Recepturen worden minutieus uitgeschreven en tot op de gram nauwkeurig bereid. Bij elke food-supply houden we rekening met de samenstelling van gasten, leeftijden en eetpatronen. Als er onverhoopt tijdens een eetmoment bepaalde gerechten op zijn, treden we in overleg en leggen de situatie uit, daarbij zorgen wij altijd voor een alternatief. In het kader van waste reductie wegen onze medewerkers in onze bedrijfsrestaurants hun afval. Enerzijds voor de bewustwording anderzijds om per locatie de derving te reduceren. (kpi: food-waste 9%<4%)

HUISVESTING

In het bedrijfspand hebben wij verschillende duurzame stappen gezet. Zo is het bedrijfspand voor 90% voorzien van Ledverlichting en bewegingsschakelaars. In 2018 is het energieverbruik ten opzichte van 2017 met 18% gedaald. Het hemelwater gaat naar een infiltratiesysteem, het glas is warmtewerend en van de vriesinstallatie wordt warme teruggewonnen. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in zonnepanelen en sedum. Er is een plan uitgewerkt waarin het dak van het bedrijfsgebouw wordt ingericht als daktuin. Hier moeten bijenkassen een plaats krijgen en een kruidentuin ontstaan. (kpi: ledverlichting 35%>95%) (kpi: zonnepanelen 0>300) (kpi: sedum 0m3>4000m3) (kpi: bijenkassen 0>4) (kpi: energieverbruik 260.000kw < 220.000kw) (kpi: gasverbruik 28.000k < 20.000k)

DUURZAAMHEID BIJ PURA

MVO

PURA is actief bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij streven er naar het milieu en onze omgeving zo min mogelijk te belasten. In 2010 zijn de eerste grote stappen gezet om uiteindelijk te komen tot een innovatief MVO-beleid voor onze gehele organisatie.

BIOLOGISCH

Inmiddels gebruiken we voor een deel van ons assortiment standaard al biologische ingrediënten voorzien van Milieukeur- of EKO-keurmerk. Indien gewenst kan uw complete bestelling uit biologische ingrediënten bestaan.

STREEK- EN SEIZOENSPRODUCTEN

De ingrediënten van onze producten worden alleen in het seizoen van het ingrediënt gebruikt. Daarmee wordt onnodige dure inkoop of mindere smaak voorkomen. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van streekingrediënten. Daardoor is er een afname van het aantal door de ingrediënten afgelegde kilometers (“food miles”). Dit is gunstig voor de beperking van CO₂-uitstoot.

DUURZAME VIS

Het streven is enkel nog vis te gebruiken die is voorzien van het MSC-milieukeurmerk. Het certificaat van de Marine Steward Council garandeert u dat deze vis afkomstig is uit duurzame visserij. En dat is hard nodig voor de bescherming van vispopulaties en het behoud van de vissector.

SCHARRELEIEREN

PURA gebruikt uitsluitend scharreleieren. Deze eieren komen van kippen die vrij rondlopen en in schuren leven met legnesten, zitstokken, strooisel op de grond en daglicht door de ramen.

SCHOONMAAK

Voor onze schoonmaak- en hygiëneproducten maakt PURA gebruik van leverancier Ecolab, die een groen en duurzaam concept hebben. Ecolab is actief in het ontwikkelen van producten en diensten die afval, water- en energieverbruik doen reduceren.

VERPAKKINGS- EN SERVEERMIDDELEN

Verpakkingsmiddelen worden gescheiden van het restafval. Daarnaast maken wij zo min mogelijk gebruik van disposables om het milieu te ontlasten. Serveermiddelen bestaan met name uit RVS of melamine-schalen die na reiniging hergebruikt kunnen worden. Op aanvraag worden er disposable-materialen gebruikt. De verpakkingsmaterialen die we gebruiken, hebben zoveel mogelijk een milieuvriendelijk karakter.

REDUCE, RE-USE, RECYCLE

Wij streven er naar het milieu zo min mogelijk te belasten. Dat doen we door:

  • Het beperken van voedselafval;
  • Het nauwgezet beheer van verse producten om afval te beperken;
  • Het minimaliseren van verpakking waar mogelijk;
  • Het serveren van producten met wat nodig is, niet met wat overbodig is;
  • Het scheiden van alle papier, glas, plastic, etc. dat kan worden hergebruikt.

CO₂ NEUTRAAL

De CO₂-uitstoot wordt zo laag mogelijk gehouden door afvalpreventie en hergebruik van afval. Toch blijft er een hoeveelheid CO₂ over. Wij zijn voorzien van het SITA Green Label, wat betekent dat ons afval 100% CO₂ neutraal opgehaald en verwerkt wordt. Dit gebeurt door onze CO₂-uitstoot te compenseren met een investering in gecertificeerde duurzame energieprojecten. Een prachtige manier om de leefbaarheid op onze planeet te verbeteren.