PURA GROEN

 

Werkgeverschap

Huis
Vesting

Logistieke
middelen

Social
Return

Producten
Lokaal

Waste
Reductie

Medewerkers waarmee we onze groene visie najagen

Bedrijven die met ons mee doen

PURA heeft sinds 2010 duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog

op haar agenda staan.

We zijn ons continue bewust van onze ecologische footprint, constant te zoeken naar duurzame oplossingen en deze toe te passen waar mogelijk.

Logistieke middelen

Het logistieke proces van een cateraar is medebepalend voor onze performance. Vanuit een oogpunt voor duurzaamheid is gekozen voor efficiënte, zuinige voertuigen met een laag brandstofverbruik.
We rijden zoveel mogelijk met volle voertuigen en vrachtwagens, daarnaast proberen we het aantal transportbewegingen zo beperkt mogelijk te houden. We plannen onze logistieke bewegingen buiten de spits en treden in overleg met een cliënt als er efficiëntie te behalen is.
Het maken van minder transportbewegingen is succesvol gestart door de reductie van leverdagen en het bereiden van additionele dienstverlening op locatie. Er wordt gekeken naar elektrisch transport maar dat is voor nu nog geen reële optie.
(kpi: gemiddeld brandstofverbruik 2019-1/7.7 > 2021-1/12,8 > 2023-1/14,5 )
(kpi: beladingsgraad 2019-60% > 2021-80% > 2023-90%) ✅

Huisvesting

In het bedrijfspand hebben wij verschillende duurzame stappen gezet. Zo is het bedrijfspand inmiddels voor 97% voorzien van Ledverlichting en bewegingsschakelaars. In 2023 is het energieverbruik ten opzichte van 2019 met 50% gedaald.
Het hemelwater gaat naar een infiltratiesysteem, het glas is warmte werend en van de vriesinstallatie wordt warmte teruggewonnen. De komende jaren wordt er geïnvesteerd in zonnepanelen. Er is een plan uitgewerkt waarin het dak van het bedrijfsgebouw wordt ingericht als daktuin. Hier moeten bijenkassen een plaats krijgen en een kruidentuin ontstaan.
(kpi: ledverlichting 2019 35%> 2022 95%) ✅ 2023 -> 97% ledverlichting
(kpi: zonnepanelen 2019-0 > 2024-300)
(kpi: bijenkassen 0>4)
(kpi: energieverbruik 2019-260.000kw > 2021-220.000kw > 2023 180000kw) ✅
(kpi: gasverbruik 2019-28.000k > 2021-20.000k > 2023-12000k) ✅

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap is een verplichting en een manier om goed personeel voor een bedrijf te laten kiezen.
Binnen AdcGroep hebben we een vertrouwenspersoon, tevens krijgen vrouwen en mannen dezelfde beloning en dezelfde carrièrekansen. Er is een fitnessprogramma, onze personeelsvereniging is erg actief en wordt vanuit de onderneming ondersteund.
(kpi: lidmaatschap PV 2019-79% > 2021-85% > 2023-90%)
(kpi: vrouwen | mannen 50%<50%) ✅

Social Return

Social Return is een belangrijk onderdeel van het MVO beleid. Sinds jaar en dag creëren wij werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen lichte keukenwerkzaamheden, controle op inkomende goederen of klein pandonderhoud zijn.
Wij zijn betrokken en/of lid van verschillende maatschappelijke organisaties waaronder: Vincent van Gogh Instituut, Onderwijsgroep Buitengewoon, ION, Werk Bedrijf Regio Nijmegen en JoGG. We hebben samenwerkingsverbanden met meerdere opleidingen en bieden permanent plaats aan 4 tot 7 stagiairs.
(kpi: Sroi 3%>6%) ✅

IT'S ALL ABOUT YOU

Producten & Lokaal

Het assortiment van AdcGroep bestaat voor een deel uit producten met een mileukeurmerk zoals Fairtrade/Max Havelaar, daarnaast maken wij gebruik van biologische ingrediënten met het EKO-keurmerk. Er wordt enkel MSC vis ingekocht en vegetarische suggesties zijn niet op verzoek maar worden actief aangeboden.
Begin 2020 is een automatiseringtraject gestart om o.a. de inkoop te bundelen en de vraag naar bepaalde producten eerder inzichtelijk maken.
(kpi: lokaal gekocht 2019-14% > 2021-27% > 2023-40%)
(kpi: vegetarische/vegan 2019-9% > 2021-20% > 2023-37,5%) ✅
(kpi: keurmerk/duurzaam 2019-31%> 2023-65%)

Afvalscheiding

Ook het scheiden van afval staat bij PURA op de duurzaamheids agenda. Met op elke locatie verschillende prullenbakken voor gft, papier, plastic en rest proberen we ook onze locaties na te laten denken over het goed scheiden van afval. Op onze eigen locaties zijn vijf nieuwe containers aangeschaft waardoor het niet scheiden van afval geen optie meer is. Daarnaast zorgen de nieuwe perscontainers voor een verlaging van de uitstoot doordat de afvalverwerker in plaats van twee keer in de week nu maar eenmaal per vijf weken langs komt. ✅

Waste Reductie

Onderdeel van het lopende automatiseringstraject is het tegengaan van voedselverspilling. Recepturen worden minutieus uitgeschreven en tot op de gram nauwkeurig bereid. Bij elke food-supply houden we rekening met de samenstelling van gasten, leeftijden en eetpatronen. Als er onverhoopt tijdens een eetmoment bepaalde gerechten op zijn, treden we in overleg en leggen we de situatie uit, daarbij zorgen wij altijd voor een alternatief.
In het kader van afval-reductie laten wij de medewerkers in onze bedrijfsrestaurants hun afval wegen. Dit doen wij enerzijds voor de bewustwording en anderzijds om per locatie de derving te reduceren.
(kpi: food-waste 9%<4%)